Kiedy wybrać leczenie kanałowe pod mikroskopem?

Kiedy wybrać leczenie kanałowe pod mikroskopem?

Dokładność, jaką daje leczenie kanałowe pod mikroskopem, sprawia, że zabieg ten sprawdza się w szczególnie trudnych przypadkach, podczas których zawodzą tradycyjne metody. Przedstawiamy najczęstsze wskazania do wyboru tej formy leczenia, pozwalającej uniknąć niebezpiecznych powikłań.

Anatomia zęba a leczenie kanałowe pod mikroskopem

Wśród powodów wyboru leczenia kanałowego pod mikroskopem są przede wszystkim te związane z budową zębów, odbiegającą od uznanej normy, a komplikującej tradycyjne leczenie. Za sprawą mikroskopu możliwe jest powiększenie pola zabiegowego i dostrzeżenie m.in. szczegółów takich jak przewężenia i obliteracje kanałów zębowych, a w efekcie opracowanie kanałów na całej ich długości.

Anatomiczne przypadki do leczenia kanałowego pod mikroskopem:

  • wąskie kanały,
  • niedrożne kanały (na skutek zarośnięcia kanałów np. u osób starszych lub przewężenia wybranych odcinków),
  • zakrzywione korzenie (bardzo częste w przypadku zębów wielokorzeniowych, trzonowców, w tym ósemek, gdzie dostęp do zęba jest wyjątkowo utrudniony. Leczenie kanałowe ósemek podejmuje się, gdy brak sąsiednich zębów oraz gdy ósemka ma stanowić podparcie dla protezy),
  • niewidoczne dodatkowe kanały (charakteryzują się one tym, że są cienkie a ich przebieg niestandardowy. Wyzwaniem jest nie tylko ich opracowanie, ale przede wszystkim zlokalizowanie, które jest podstawą skutecznego leczenia).

Mikroskop pozwala w sposób miarodajny ocenić wygląd wnętrza zęba. To zaś przekłada się na sukces leczenia kanałowego i uniknięcie konieczności jego ponownego wykonania (wówczas tym bardziej powinno ono być przeprowadzone pod mikroskopem).

Leczenie kanałowe pod mikroskopem – alternatywne możliwości

We wspomnianych wyżej przypadkach mikroskop jest stosowany ściśle podczas opracowania kanałów. Z drugiej strony dokładność gwarantowana za sprawą użycia mikroskopu, kilkunastokrotne powiększenie pola działania, sprawdza się też ze względu na same procedury lecznicze stosowane podczas zabiegu leczenia kanałowego. Są one konieczne właśnie ze względu na trudności powodowane nietypową anatomią kanałów.

Zastosowanie mikroskopu wspierające endodoncję:

  • zamykanie perforacji kanałów (zdarza się to kanałach szczególnie zakrzywionych),
  • usuwanie złamanych lub uszkodzonych narzędzi endodontycznych (podczas leczenia kanałowego narzędzia mogą się zaklinować i ułamać przy próbie ich wyjęcia).

Tego typu komplikacje mogą się zdarzyć właśnie podczas trudnego leczenia kanałowego. Niektóre warunki anatomiczne są bowiem na tyle niesprzyjające, że mimo doświadczenia dentysty dochodzi do powikłań. Ich eliminacja zaś wymaga ogromnej precyzji.

Wybierając leczenie kanałowe pod mikroskopem, pacjent może się spodziewać podejścia podobnego do tego znanego mu ze standardowego leczenia kanałowego. Inaczej wygląda zabezpieczenie zęba przed śliną, ale nie jest to szczególnie odczuwalne. Okoliczności te sprawiają, że nie ma powodów do obaw, mimo trudnych przypadków, dla których przewidziana jest ta forma leczenia.

Trzeba zaznaczyć, że mimo wsparcia technologicznego w skutecznym leczeniu kanałowym pod mikroskopem ogromną rolę odgrywa doświadczenie stomatologa. To jego profesjonalizm pozwala opracować trudne pod względem anatomicznym kanały i uniknąć konieczności powtórnego otwarcia zęba.