Projekty UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP
www.rpowp.wrotapodlasia.pl

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż M-DENTICA Marzena Andrzejuk – Sawicka realizuje projekt pt. „Wykreowanie i upowszechnienie unikatowej oferty rynkowej przez firmę M-DENTICA, specjalizującą się w nowoczesnych usługach stomatologicznych i innowacyjnym procesie leczenia endodocyjnego”  nr WND-RPPD.01.04.01-20-054/12 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”, Podziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-054/12-00 z dnia 12.07.2013r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu nastąpi przeprowadzenie prac wykończeniowych oraz zakup wyposażenia, zakup unitu dentystycznego, mikroskopu, Nanotecu Endo, Nanozonu, kamery wewnątrzustnej, systemu radiowizjografii, endomotoru, zestawu do termoplastycznego wypełniania kanałów, endometru, urządzenia do podawania znieczulenia, zestawu komputerowego, autoklawu, aparatu RTG, skaleru.

Zapraszamy do skorzystania z nowych usług.

ue