Małe kompendium wiedzy o implantach stomatologicznych, cz. 1

Małe kompendium wiedzy o implantach stomatologicznych, cz. 1

Implantologia jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną stomatologii, która daje pacjentom niezwykle komfortowe rozwiązania w zakresie uzupełniania uzupełnienia. Dostępnych jest wiele informacji na ten temat, niektóre z nich pochodzą jednak z niepewnych źródeł, toteż dla tych z naszych Pacjentów, którzy zainteresowani są ta formą interwencji stomatologicznej, przygotowaliśmy przewodnik zawierający aktualną, rzetelną wiedzę, rozszerzające informacje zawarte we wcześniejszym artykule Implanty zębów bez tajemnic.

Zwracamy uwagę na to, że szczegółowych informacji dotyczących konkretnego przypadku na podstawie oceny warunków w jamie ustnej może udzielić wyłącznie lekarz stomatolog w czasie konsultacji.

Pacjent stomatologiczny w rękach implantologia

W zakresie działań implantologicznych wyróżnić należy związane z wprowadzeniem do żywej organizmu ciała obcego, czyli implantu, możliwości dokonania wszczepu oraz ewentualne interakcje ze strony organizmu. Implantologia wykracza poza stomatologię, a jeśli tego typu działania podejmowane są w jej ramach, mamy do czynienia z implantoprotetyką.

Stomatolog, który wykonuje zabiegi tego typu musi posiadać specjalistyczną wiedzę, którą zdobywa, uczestnicząc w szkoleniach. Ich umiejętności potwierdzają stosowne certyfikaty – są one gwarancją tego, ze pacjent trafia w ręce odpowiednio przygotowanej osoby.

Noblowski tytan w dziedzinie implantologii

Rozwój implantologii możliwy był dzięki odkryciu – uhonorowanemu przyznaniem Nagrody Nobla –  osteointegracyjnych właściwości tytanu. Metal ten wykazuje biologiczną zdolność łączenia (integracji) z tkankami organizmu, dzięki zminimalizowaniu ulega możliwość odrzucenia wszczepu.

Nauka dla komfortu życia

Celem wszczepianie implantów stomatologicznych jest utrzymanie lub poprawka mechaniki narządu żucia, która została zaburzona w wyniku naturalnej bądź spowodowanej czynnikami zewnętrznymi utraty uzębienia, a także polepszenie estetyki. Efekty osiągane dzięki zastosowaniu implantów są trwałe, co wpływa na codzienny komfort. Ich wszczepienie daje rezultaty nieporównywalne do żadnych innych rozwiązań z zakresu uzupełniania uzębienia jak tradycyjne mosty czy protezy, ponieważ implant staje się integralną częścią organizmu, która zastąpi:

  • pojedyncze zęby,
  • całe łuki zębowe – dolne lub górne.

Przebieg procesu implantowania zębów

WARUNKI WSTĘPNE

By wszczepić implant stomatologiczny pacjent musi być w dobrym ogólnym stanie zdrowia, a masa kostna jego szczęki lub żuchwy (zależnie od miejsca wszczepu) powinna mieć odpowiednią masę. Jeśli jednak zdarzy się, że będzie ona zbyt mała, by stabilnie mocować implant, przeprowadzamy dodatkowe zabiegi regenerujące utraconą tkankę kostna i umożliwiające rozpoczęcie procedury implantowania. W zależności od wskazań klinicznych są to:

  • augmentacja tkanki kostnej, czyli sterowana regeneracja kości, polegająca na wprowadzeniu pełnowartościowej tkanki w miejsce, gdzie zdiagnozowano ubytki, by powiększyć wysokość wyrostka zębodołowego;
  • podniesienie dna zatoki szczękowej, w wyniku którego odbudowywana jest kość w miejscu, w którym doszło do rozszerzenia zatoki na skutek utraty korzeni zębowych;
  • przeszczep kości, oznaczający pobranie fragmentu kostnego z innego miejsca (najczęściej z bezpośredniej okolicy jamy ustnej lub obręczy biodrowej) po to, by wszczepić go tam, gdzie doszło do zaniki kości.

  • DIAGNOSTYKA – W czasie pierwszej wizyty u stomatologa obywa się tradycyjne badanie dentystyczne oraz zbierany jest wywiad dotyczący zdrowia i higieny jamy ustnej pacjenta, co pozwala na wyeliminowanie przeciwwskazań do zabiegu implantacji stomatologicznej. Jeśli zdiagnozowane zostaną ubytki, kamień nazębny czy obecność korzeni zgorzelinowych, planowane jest leczenie, usuwanie. Do oceny warunków kostnych w jamie ustnej konieczne jest wykonanie zdjęcia pantomograficznego, niekiedy tomografii komputerowej (warto wiedzieć: Jak i kiedy robimy RTG zębów?). Dopiero na ich podstawie implantolog omawia możliwości i etapy dalszego postępowania.
  • IMPLANTACJA – Ten etap na charakter chirurgiczny. Jest to już moment, kiedy wszczepiany jest implant. Pacjent jest wtedy poddawany znieczuleniu ogólnemu. Za pomocą wiertła chirurg przygotowuje łoże kostne do wprowadzenia implantu. Po jego ustabilizowaniu tkanki miękkie wokół zostają zszyte. Implant znajduje się pod śluzówką i nie jest widoczny. W zależności od ilości wszczepianych implantów, cała procedura może trwać od 30 minut do 2 godzin. Szwy usuwa się po 7-10 dniach od zabiegu.
  • OSTEOINTEGRACJA – Etap drugi inicjuje fizjologiczne procesy osteointegracyjne. Tkanka kostna wokół wszczepu goi się, stając się podstawą do dalszego postępowania. Proces ten trwać może od 3 (jeśli wszczep dokonywany był w żuchwie) do 6 miesięcy (w przypadku szczęki), w zależności od indywidualnych predyspozycji organizmu pacjenta i różnic w budowie kostnej.
  • WYŁONIENIE IMPLANTU – Odsłonięcie implantu odbywa się w czasie pojedynczej wizyty po zakończeniu trzeciego etapu. Stomatolog podaje pacjentowi znieczulenie miejscowe, nacina dziąsło nad implantem wczepionym na etapie drugim, wykręca tzw. śrubę zamykającą i zastępuje ją śrubą gojącą. Po zabiegu dziąsło potrzebuje 2 tygodni na zagojenie.
  • PROTETYKA – W czasie 2-3 wizyt u stomatologa specjalizującego się w implantologii dobrane zostaje uzupełnienie protetyczne. Po pobraniu wycisków ustala się odcień korony zębowej, następnie – już po wykonaniu poszczególnych elementów przez pracownię protetyczną – do implantu przykręca się tytanowy łącznik, który ostatecznie połączony zostaje z porcelanową koroną.

 ! WAŻNE ! 

Na wszystkich tych etapach pacjent może swobodnie korzystać z dotychczasowych protez.


ZALECENIA
Implantolog przekazuje pacjentowi także szczegółowe informacje dotyczące dbania o higienę implantów stomatologicznych. Ustala się także terminy wizyt kontrolnych. Przeczytaj: ABC higieny jamy ustnej.

Implant wygląda jak naturalny ząb

Implanty są indywidualnie dobierane, więc nie odznaczają się kolorystycznie. W wyniku procesu osteointegracji stają się praktycznie częścią organizmu. Są w pełni funkcjonalnymi zębami – służą rozdrabianiu pokarmów i estetyce. Jednak mają nad tymi naturalnymi pewną przewagę – nie sprawiają żadnych dolegliwości bólowych.

W dalszej części artykułu opisujemy poszczególne możliwości implantowania stomatologicznego – mosty i protezy na implantach oraz wskazania do wszczepienia miniimplantów.